Controle van fotovoltaïsche panelen

De keuring van uw fotovoltaïsche installatie is bedoeld om de veiligheid van u en uw eigendom te garanderen. De elektrische keuring informeert u over de verbeterpunten volgens de voorschriften.

Meer zien

162 € BTW incl.

178 € BTW incl.

-10 % exclusief op internet

Toevoegen aan winkelwagentje

Gedetailleerde beschrijving

Een fotovoltaïsche installatie van zonnepanelen moet worden beschouwd als een volwaardige elektrische installatie.  

De inspectie van fotovoltaïsche panelen of batterijen maakt deel uit van de CSR-verbintenissen van SOCOTEC. Deze bijzondere installaties vereisen, wat de technische, elektrische en brandveiligheid betreft, een grondig onderzoek door vakmensen die deskundig zijn op dit gebied.   

Tijdens het inspectiebezoek zal de Socotec-inspecteur een controle uitvoeren van :

 • Documentcontrole: éénlijnsschema('s) en locatieschema('s) van de fotovoltaïsche installatie of batterijen;

 • Visuele inspectie:    

  • De uitvoering van de elektrische installatie volgens de schema's en tekeningen;
  • De correcte aansluiting van de fotovoltaïsche installatie of de batterijen via een afzonderlijk circuit ;

  • Aanwezigheid en markering van beveiligingsinrichtingen (differentiaalreststroom, overstroom, enz.), geleiders, circuits, schakelaars, aansluitklemmen, enz...;

  • Aanwezigheid en geschiktheid van beschermende geleiders en waarschuwingsborden.

 • Tests en metingen:    

  • Meting van de spreidingsweerstand van de aardverbinding, de continuïteit van de beschermende geleiders van het fotovoltaïsche systeem en de isolatieweerstand van het fotovoltaïsche systeem;
  • Controle van de werking van de aardlekbeveiligingen door de testknop in te drukken en een foutstroom te creëren;

  • Verificatie van de activering van het automatische uitschakelsysteem (in minder dan 5 seconden) bij gebrek aan netspanning.

Levering van het conformiteitscertificaat, indien positief, door u aan uw netwerkoperator.    

De elektrische installatie moet tijdens het gehele bezoek toegankelijk zijn voor het controleren van documenten (plannen; schema's) en metingen/tests waarvoor uw installatie moet worden uitgeschakeld.   

Gemiddelde duur van de interventie : 1h 

Wat moeten we voorbereiden voor ons inspectiebezoek?

Verzamel alle mogelijke documenten betreffende :   

 • Één-lijn schema's van de elektrische installatie   

 • Positietekeningen van de installatie   

 • Indien beschikbaar, de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie op de factuur. De EAN-code (European Article Numbering) is een code van 18 cijfers   

 • Documenten ter staving van de veiligheidsgarantie van het elektrisch materiaal dat voor de fotovoltaïsche installatie wordt gebruikt:   

  • Gebruiksaanwijzing voor het systeem (bediening en onderhoud);   

  • Veiligheidsinstructies voor de reparatie of het onderhoud van de installatie en het gebruik ervan;   

  • Technische referenties en kenmerken van de geïnstalleerde apparatuur (merk, model, vermogen, enz.);   
  • Alle documenten die moeten worden ingevuld in het kader van een Regionale Bonus.

De installatie moet gedurende de gehele diagnose toegankelijk zijn.  

Over regelgevend toezicht 

De keuring van de installatie van fotovoltaïsche panelen wordt verplicht gesteld in de 3 gewesten (Wallonië, Vlaanderen en Brussel) voordat de zonnepanelen in gebruik worden genomen.   

De keuring van de elektrische installaties voldoet aan de federale reglementaire voorschriften (Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 september 2019)  

Het gebrek aan toezicht op fotovoltaïsche installaties is vaak de oorzaak van een vermindering van de energieopbrengst van zonnepanelen, of van branduitbraken (oververhitting, overspanning, elektrische ontlading).   

Om brandgevaar te voorkomen, de verzekering te vergemakkelijken en aan de wettelijke voorschriften te voldoen, is het ook noodzakelijk uw installatie regelmatig te laten controleren.    

De keuring van de fotovoltaïsche installatie moet worden uitgevoerd door een door de federale overheid erkende certificeerder, zoals SOCOTEC.   

U moet het conformiteitscertificaat opsturen naar uw energiemanager en naar de bevoegde instantie in uw regio.

 

 

Onze pakketten

Pakket elektriciteit en gas

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle van uw gasinstallatie

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

302 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Elektriciteit en EPB-pakket

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle over uw EPB

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

367 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Elektriciteit, gas en EPB-pakket

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle van uw gasinstallatie

 • Volledige controle over uw EPB

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

530 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Advies nodig?

Scan de QR Code

Contact met ons opnemen

Schrijf ons