Elektriciteit en EPC

De inspectie van uw elektrische installatie is bedoeld om uw veiligheid te waarborgen. Het inspectierapport informeert u over eventuele verbeteringen of aanpassingen die moeten worden aangebracht. Het EPC-certificaat is een verklaring van de…

Meer zien

367 € BTW incl.

441 € BTW incl.

-20% exclusief op internet

Toevoegen aan winkelwagentje

Waarom kiezen voor dit pakket?

Gedetailleerde beschrijving

De elektrische installatie moet tijdens het gehele bezoek toegankelijk zijn voor het controleren van documenten (plannen; schema's) en metingen/tests waarvoor uw installatie moet worden uitgeschakeld.  

Gemiddelde duur van de interventie: 3 uur

Voor elektriciteit zal de Socotec-inspecteur tijdens het inspectiebezoek het volgende controleren 

 • Documentaire controle: de eendraadschema's en de plattegrond van de elektrische installatie;   

 • Visuele controle: verificatie van de locaties; overeenstemming van de schema's met de installatie, verificatie van de installatie en het elektrisch materiaal ten opzichte van de geldende voorschriften en normen.   

 • Beproevingen en metingen: verificatie van de verspreidingsweerstand van de aardverbinding, de continuïteit van de beschermingsgeleider, de isolatieweerstand van de leidingen;   

 • Controle van de aanwezigheid van aardlekschakelaar(s), beveiliging tegen directe en indirecte contacten, beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting.  

Voor de PEB zal de Socotec-inspecteur tijdens zijn bezoek een evaluatie uitvoeren van de energieprestaties van uw woning door : 

 • Visuele controle ter plaatse (dak, gevels, ramen, enz.); 

 • Verificatie van de andere elementen; 

 • Vastleggen van de energiekenmerken van het onroerend goed; 

 • Invoer in de certificeringssoftware; 

 • Afgifte van het PEB-certificaat (behalve in bijzondere gevallen is een PEB 10 jaar geldig). 

Wat moeten we voorbereiden voor ons inspectiebezoek?

 • Één-lijn schema's van de elektrische installatie; 

 • Positietekeningen van de installatie; 

 • Indien beschikbaar, de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie op de factuur. De EAN-code (European Article Numbering) is een code van 18 cijfers.

 • Informatie over de woning zelf (verkoopakte; bouwvergunning; kadastraal plan); 

 • Informatie en facturen betreffende de werken (isolatiewerken; renovatiewerken; energieprestatiewerken ...); 

 • Een ondertekend attest van de architect die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, indien van toepassing; 

 • Een volledig dossier van de bouwplaats met lokaliseerbare foto's; 

 • Documenten betrekking hebbend op het (de) verwarmings- en warmwatersysteem (-systemen); 

 • De facturen betreffende uw energieverbruik, gas, water; 

 • Belastingverlaging; 

 • Een volledig dossier van energiepremies of "rehabilitatie plus" premies; 

 • Een eerder PEB-certificaat; 

Uw huis en de bijgebouwen moeten gedurende de hele diagnose toegankelijk zijn. 

Over regelgevend toezicht

De keuring van de elektrische installaties voldoet aan de federale reglementaire voorschriften (Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 september 2019). 

 

Het doel van de elektrische inspectie is na te gaan of uw elektrische installaties in overeenstemming zijn met de geldende normen, om ongevallen met personen en goederen te voorkomen (elektrische brand, elektrocutie, elektrisering, enz.). 

 

In België zijn niet-conforme elektrische installaties de oorzaak van honderden woningbranden.   

 

De controle van uw installatie moet worden uitgevoerd door een federaal erkende keuringsinstantie, zoals SOCOTEC.  

 

De keuring van de elektrische installatie is verplicht:    

 • In het kader van de verkoop van een wooneenheid; 

 • Bij de inbedrijfstelling van een nieuwe installatie, een tijdelijke, mobiele of transporteerbare installatie, of een belangrijke wijziging of uitbreiding; 

 • Tijdens een periodieke controle van uw elektrische installatie (om de 25 jaar). 

 

Sinds 2011 is het PEB-certificaat verplicht wanneer een woning op de markt wordt gebracht (verkoop of verhuur).   

Hiermee kunt u de energieprestaties van concurrerende woningen vergelijken en een idee krijgen van het comfort en de energiehuur van de woning. Het wordt beschouwd als de energie-identiteitskaart van een gebouw.   

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië hebben een verschillende schaal van klassen, afhankelijk van de gemiddelde prestaties van hun eigen gebouwenbestand. De presentatie van de resultaten verschilt ook van regio tot regio:    

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt een schaal van kleuren en letters (environment.brussels)   

 • Vlaanderen gebruikt een kleurenschaal (energiesparen.be)   

 • Wallonië gebruikt een letterschaal (energie.wallonie.be)   

De controle van uw woning moet worden uitgevoerd door een door de federale overheid erkende certificeerder, zoals SOCOTEC.   

De energieprestatiediagnose van het gebouw is verplicht in het kader van de verkoop of de verhuur van een wooneenheid. 

Onze pakketten

Pakket elektriciteit en gas

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle van uw gasinstallatie

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

302 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Elektriciteit en EPB-pakket

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle over uw EPB

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

367 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Elektriciteit, gas en EPB-pakket

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle van uw gasinstallatie

 • Volledige controle over uw EPB

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

530 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Advies nodig?

Scan de QR-code

Contact met ons opnemen

Schrijf ons