Elektriciteit en gas

De keuring van uw gas- en elektriciteitsinstallatie heeft tot doel uw veiligheid te garanderen. Het gasinspectierapport informeert u over eventuele verbeteringen of aanpassingen die moeten worden aangebracht.

Meer zien

302 € BTW incl.

363 € BTW incl.

-20 % exclusief op internet

Toevoegen aan winkelwagentje

Waarom kiezen voor dit pakket?

Gedetailleerde beschrijving

De elektrische installatie en de gasinstallatie moeten tijdens het gehele bezoek toegankelijk zijn voor de controle van documenten (plannen, isometrische schema's) en metingen/tests waarvoor uw installatie moet worden uitgeschakeld.  

Gemiddelde interventietijd : 2 h 

Voor elektriciteit :

 • Documentaire controle: de eendraadschema's en de plattegrond van de elektrische installatie;   

 • Visuele controle: verificatie van de locaties; overeenstemming van de schema's met de installatie, verificatie van de installatie en het elektrisch materiaal ten opzichte van de geldende voorschriften en normen.   

 • Beproevingen en metingen: verificatie van de verspreidingsweerstand van de aardverbinding, de continuïteit van de beschermingsgeleider, de isolatieweerstand van de leidingen;   

 • Controle op de aanwezigheid van aardlekschakelaar(s), bescherming tegen directe en indirecte aanraking, bescherming tegen overbelasting en kortsluiting. 

 

Voor gas:

 • Documentaire controle: controle van de isometrische tekening, aanwezigheid van instructies en gebruiksaanwijzingen, enz.   

 • Visuele controle: controle van de gebruikte materialen, de bevestigingen, de aansluitingen, de toegankelijkheid, de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsproducten   

 • Beproevingen: controle van de luchtdichtheid van de installatie    

 • Afgifte van het keuringsrapport en het certificaat van overeenstemming indien positief. 

Wat moeten we voorbereiden voor ons inspectiebezoek?

 • Één-lijn schema's van de elektrische installatie   

 • Positietekeningen van de installatie   

 • Indien beschikbaar, de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie op de factuur. De EAN-code (voor European Article Numbering) is een code bestaande uit 18 cijfers   

 • Het schema van de gasinstallatie,    

 • De installatie- en gebruikershandleidingen voor de geïnstalleerde toestellen   

 • De aardgasinstallatie moet tijdens de inspectie toegankelijk zijn en de schoorsteenkanalen moeten zichtbaar zijn om controles te kunnen uitvoeren waarvoor het toestel eventueel uit bedrijf moet worden genomen 

Over regelgevend toezicht

De keuring van de elektrische installaties voldoet aan de federale reglementaire voorschriften (Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 september 2019). 

 

Het doel van de elektrische inspectie is na te gaan of uw elektrische installaties in overeenstemming zijn met de geldende normen, om ongevallen met personen en goederen te voorkomen (elektrische brand, elektrocutie, elektrisering, enz.). 

 

In België zijn niet-conforme elektrische installaties de oorzaak van honderden woningbranden.   

 

De controle van uw installatie moet worden uitgevoerd door een federaal erkende keuringsinstantie, zoals SOCOTEC.  

 

De keuring van de elektrische installatie is verplicht:    

 • In het kader van de verkoop van een wooneenheid; 

 • Bij de inbedrijfstelling van een nieuwe installatie, een tijdelijke, mobiele of transporteerbare installatie, of een belangrijke wijziging of uitbreiding; 

 • Tijdens een periodieke controle van uw elektrische installatie (om de 25 jaar). 

 

De inspectie van gasinstallaties voldoet aan de federale wettelijke eisen.   

 

Oude of niet-conforme gasinstallaties zijn de oorzaak van ernstige materiële en lichamelijke ongevallen (lekkage, vergiftiging, brand, explosie, enz.)   

 

De controle van uw installatie moet worden uitgevoerd door een door de federale overheid erkende controle-instantie, zoals SOCOTEC.   

 

De gaskeuring is verplicht:   

 • Voor het openen van een gasmeter. In dat geval zal uw netwerkoperator ook om een CERGA-certificaat vragen;   

 • Voor elke wijziging aan uw gasinstallatie; 

 • Wanneer het wordt opgelegd door bepaalde autoriteiten, zoals verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, enz.  

Onze pakketten

Pakket elektriciteit en gas

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle van uw gasinstallatie

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

302 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Elektriciteit en EPB-pakket

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle over uw EPB

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

367 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Elektriciteit, gas en EPB-pakket

 • Volledige controle van uw elektrische installatie

 • Volledige controle van uw gasinstallatie

 • Volledige controle over uw EPB

Meer zien
20%

economie

Profiteer van onze speciale aanbieding

530 € BTW incl.

Toevoegen aan winkelwagentje

Advies nodig?

Contact met ons opnemen

Scan de QR Code

Schrijf ons